ANASAYFA

YAYINLAR

ARAŞTIRMA

DERSLER

TAKIM

PROJELER

BAĞLANTILAR
Memduh KÖSE

 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi


YAYINLAR

[1] M. Kose and Z. Telatar, “Görüntü onarmada oluşan çerçeve hatalarının iyileştirilmesi,” in Proc.  IEEE 9th Signal Process.  and Commun. Appl. Conf. (SIU), 2001, pp. 360-365.

[2] M. Kose and Z. Telatar, “An approach on identification of 802.11b devices by RF signature in wireless local area networks,” in Proc. IEEE 18th Signal Process. and Commun. Appl. Conf. (SIU), 2010, pp. 800-803.

[3] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, “Kablosuz yerel alan ağları işaret fazlarının istatistiksel analizi,” in 7. İstatistik Kongresi. (ISTKON7), 2011, pp. 344-345.

[4] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, “Bayesian change point analysis using the phase distribution of complex signals,” Communications Fac. Sci. Univ. of Ankara Series A2- A3, vol. 53, no. 1, pp. 15-23, 2011.

[5] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, “Wireless device identification using descriptive statistics,” Communications Fac. Sci. Univ. of Ankara Series A2-A3, vol. 57, no. 1, pp.1-10, 2015.

[6] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, Signal-to-noise ratio estimation of noisy transient signals,” Communications Fac. Sci. Univ. of Ankara Series A2-A3, vol. 57, no. 1, pp.11-19, 2015.

[7] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, “The effect of transient detection errors on RF fingerprint classification performance,” in Proc. 14th Int. Conf. on Circuits, Syst., Electron., Control & Signal Process. (CSECS2015), 2015, pp. 89-93.

[8] S. Tascioglu, M. Kose, and Z. Telatar, “Effect of sampling rate on transient based RF fingerprinting,” in Proc. 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. ELECO 2017, 2017, pp. 1156-1160.

[9] S. Tascioglu, M. Kose, and Z. Telatar, “Polinom uydurma yöntemi kullanarak RF parmak izi çıkarımı,” DÜMF Mühendislik Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 89 – 97, 2018.

[10] M. Kose, S. Tascioglu, and Z. Telatar, “Değişim noktası kestirimi için CUSUM algoritmasının başarım değerlendirmesi,” DÜMF Mühendislik Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 99 – 108, 2018.

[11] M. Köse, S. Taşcioğlu and Z. Telatar, "RF Fingerprinting of IoT Devices Based on Transient Energy Spectrum," in IEEE Access, vol. 7, pp. 18715-18726, 2019.

[12] Ö. Alpergün, S. Taşcıoğlu and M. Köse, "Performance analysis of transmitter identification based on I/Q imbalance estimation," in Proc. 11th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence. ECAI 2019, 2019, pp.

https://orcid.org/0000-0002-4935-4542